Novosti

Novosti

NEOPOREZIVI PRIMICI

24 listopada, 2022|Mereor novosti|

Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22) koji je stupio na snagu 1.listopada 2022., donosi nam mnogo promjena koje navodimo u nastavku članka. U tablici su usporedbe neoporezivih iznosa koji su se mijenjali: Vrste primitka Raniji neoporezivi iznos Novi neoporezivi iznos Prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje do 5.000,00 kn godišnje Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kn do 1.000,00

Pročitajte više

JESENSKI PAKET MJERA

4 listopada, 2022|Mereor novosti|

Vladinim paketom mjera nastoji se zaštiti građane od rasta cijena energenata i hrane kroz subvencije i pomoći za građane, javni i privatni sektor. Niže cijene plina za kućanstva, eurosuper 95 te dizelska goriva Omogućene su niže cijene plina i eurosuper 95 kao i Eurodizela i plavog dizela (gledajući po litri i kWh) za razdoblje od 05. rujna 2022.; Plin za kućanstvo bi bez paketa bio 0,58 kn/kWh,

Pročitajte više

NEOPOREZIVE NAGRADE

29 rujna, 2022|Mereor novosti|

Neoporezive nagrade – novi iznosi u primjeni od 1.10.2022. NN 112/2022-1652 Izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak, povećali su se iznosi neoporezivih primitaka i to kako slijedi: prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) sa 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje dar djetetu do 15 godina

Pročitajte više

UVOĐENJE EUR II

2 kolovoza, 2022|Mereor novosti|

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html U Narodnim novinama br. 85/22. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. - Prema ovoj Odluci koja je stupila na snagu 23. srpnja 2022. godine Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. - Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro. - Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje

Pročitajte više

UVOĐENJE EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ

13 lipnja, 2022|Mereor novosti|

*sukladno zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, Nar.nov., br. 57/22. Hrvatska se priprema za zamjenu kune eurom kroz slijedeća ključna razdoblja; pripremno razdoblje razdoblje dvojnog optjecaja razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja Trenutno se čeka odluka Vijeća Europske unije da donese odluku da Hrvatska uvodi euro te definira fiksni tečaj konverzije. Tek nakon toga RH će objaviti datum konačnog uvođenja eura kao i fiksni konverzijski tečaj.

Pročitajte više

POTPORE ZA ENERGENTE

21 ožujka, 2022|Mereor novosti|

Vlada je predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Paket mjera od 01. travnja 2022. uključuje sve korisnike, kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike. Iznos potpore građanima za plin po računu iznosit će 10 lp/kWh i iskazivat će se kao popust na računu posebnom stavkom. Potpora poduzetnicima se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 Gwh i ona iznosi 15 lp/kWh. Potpora se ostvaruje

Pročitajte više

VRAĆENI STARI ROKOVI ZA ZAVRŠNE IZVJEŠTAJE

9 ožujka, 2022|Mereor novosti|

Iako piše da se javna objava predaje do 30.06.2022, prijava poreza na dobit i statistika se predaju do 30.04.2022, a budući da se javna objava ne može razlikovati od prijave poreza na dobit i statistike onda se sve mora predati do 30.04.2022. U Narodnim novinama br. 22/22. objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Danom stupanja na snagu

Pročitajte više

DONACIJA 2021

10 prosinca, 2021|Mereor novosti|

U 2021 nastavljamo Božićnu tradiciju doniranja. Ove godine donacije dajemo Pravoj šapi (udruga koja se brine za dobrobit i udomljavanje napuštenih i uličnih mačaka u Zagrebu) te fizičkoj osobi za potrebe liječenja . Ukoliko ste još uvijek neodlučni u vezi vaših Božićih donacija, slobodno ih uvrstite u izbor.

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA (INVENTURA) I VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA

1 prosinca, 2021|Mereor novosti|

Kako se bliži kraj poslovne godine tako nam propisi određuju obvezu određenih obveznih radnji koje je potrebno odraditi prije nego se zaključe poslovne knjige i naprave financijski izvještaji za poslovnu godinu. INVENTURA Jedna od tih radnji svakako je i inventura. Često dobijemo upite od klijenta da li moraju raditi inventuru kada nemaju robu ili materijale na skladištu. Odgovor je, DA! Obvezno provođenje popisa (inventure) za poduzetnike propisuju Zakon o računovodstvu

Pročitajte više

IZMJENE ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI I VISINA MINIMALNE PLAĆE ZA 2022

15 studenoga, 2021|Mereor novosti|

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2022. godinu koja je objavljena u Narodnim Novinama br. 117/202. Iznos nove bruto minimalne plaće za 2022. iznositi će 4.687,50 kuna, odnosno neto minimalne plaće za 2022. iznositi će 3.750,00 kuna. Navedeni iznos odnosi se na plaću za siječanj 2022. koja se isplaćuje u veljači 2022. Hrvatski Sabor 29. listopada 2021. izglasao je Zakon o izmjenama

Pročitajte više

POSTUPAK PROVJERE PAUŠALNIH OBRTA

5 studenoga, 2021|Mereor novosti|

Porezna uprava je na svojim stranicama stavila obavijest o pokretanju postupka provjere paušalnih obrta. Pozivaju se na zakonske odredbe sadržane u članku 12. a Općeg poreznog zakona (Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona) i u članku 27. a Zakona o porezu na dohodak (Obilježja nesamostalnog rada). To znači da sumnjaju da porezni obveznici otvaraju paušalne obrte kako bi koristili pogodnosti manjeg plaćanja poreza i doprinosa u dogovoru s prikrivenim poslodavcem,

Pročitajte više

PROMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA

15 ožujka, 2021|Mereor novosti|

12.3.2021 u Narodnim Novinama 26 objavljen je Pravilnik o dopunama pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona. Izmjenama je propisano da sve obveze plaćanja poreza i naknada koji se utvrđuju na temelju godišnjih financijskih izvješća dospijevaju 30.6.2021. Također, svi dosadašnji predujmovi poreza na dobit ostaju isti do 30.06. osim ako porezni obveznik preda zahtjev za smanjenje. Kao olakotnu okolnost za poduzetnike koji se bave iznajmljivanjem nekretnina i plovila, za 2020 godinu

Pročitajte više

DONACIJA 2020

8 prosinca, 2020|Mereor novosti|

I ove godine nastavljamo Božićnu tradiciju doniranja udrugama. Ove godine donacije su upućene Pravoj šapi (udruga koja se brine za dobrobit i udomljavanje napuštenih i uličnih mačaka u Zagrebu) te Hokej Klubu Concordia 1906 koji kroz sportske aktivnosti promiče zdrav život djece. Ukoliko ste još uvijek neodlučni u vezi vaših Božićih donacija, slobodno ih uvrstite u izbor.

NEOPOREZIVE NAKNADE

4 prosinca, 2020|Mereor novosti|

Približava se kraj godine pa podsjećamo još jednom na neoporezive isplate koje se mogu napraviti do kraja godine. Božićnice – od 2020 se iznos povećao na 3.000,00 kn i od 27.11.2020 su zaštićene od ovrhe Novčana nagrada za ostvarene rezultate rada – do 5.000,00 kn - od 27.11.2020 zaštićeno od ovrhe Paušalna naknada za prehranu – do 5.000,00 kn - od 27.11.2020 zaštićeno od ovrhe Dar djetetu – do 600,00

Pročitajte više

IZMJENE OVRŠNOG ZAKONA

3 prosinca, 2020|Mereor novosti|

U NN 131/2020 je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Računovodstveno je najvažnija promjena proširenje kruga primanja izuzetih od ovrhe. Prema ovim izmjenama, izuzete su i: novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne

Pročitajte više

NEOPOREZIVI PRIMICI

24 listopada, 2022|Mereor novosti|

Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22) koji je stupio na snagu 1.listopada 2022.,

Pročitajte više

JESENSKI PAKET MJERA

4 listopada, 2022|Mereor novosti|

Vladinim paketom mjera nastoji se zaštiti građane od rasta cijena energenata i hrane kroz subvencije i pomoći za građane,

Pročitajte više

NEOPOREZIVE NAGRADE

29 rujna, 2022|Mereor novosti|

Neoporezive nagrade – novi iznosi u primjeni od 1.10.2022. NN 112/2022-1652 Izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na

Pročitajte više

UVOĐENJE EUR II

2 kolovoza, 2022|Mereor novosti|

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html U Narodnim novinama br. 85/22. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Pročitajte više