NOVOSTI

NOVOSTI

IZDAVANJE RAČUNA U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU

5 siječnja, 2023|Uncategorized @hr|

Zakon o računovodstvu u čl. 8 propisuje da svaka knjigovodstvena isprava mora između ostalog i sadržavati datum izdavanja te isprave i datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja. Datum izdavanja računa je datum na koji je račun sastavljen u sustavu poduzetnika, dok je datum poslovnog događaja isti ili raniji datum od datuma izdavanja. U prijelaznom razdoblju uvođenja eura ti datumi određuju kako se knjigovodstvene isprave trebaju pravilno izdati

Pročitajte više

IZMJENE ZAKONA O RADU

5 siječnja, 2023|Uncategorized @hr|

Novim izmjenama i dopunama Zakona o radu, čl. 92. st. 4., više nije dozvoljeno dvostranim pravnim aktima ugovoriti kasniji rok za isplatu plaće od 15. u mjesecu za prethodni. Ove promjene odnose se na plaće počevši od plaće za siječanj 2023. godine. Podsjetimo, da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju povećanja s osnove noćnog rada, prekovremenog rada, rada nedjeljom, blagdanom i praznikom te dodatcima za otežane uvjete rada.

NOVE MINIMALNE PLAĆE ZA 2023.

5 siječnja, 2023|Uncategorized @hr|

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu. Iznos nove bruto minimalne plaće za 2023. iznositi će 700,00 eura. Iznos nove bruto minimalne direktorske plaće za 2023. iznositi će 888,67 eura.

PRIZNAVANJE PRETPOREZA PO R-2 RAČUNIMA

9 prosinca, 2022|Uncategorized @hr|

NOVOST U NAČINU PRIZNAVANJA PRETPOREZA PO RAČUNU DOBAVLJAČA KOJI PDV PLAĆA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA (ULAZNI R-2 RAČUN): Prije upoznavanja sa novostima u području izmjena pravila o trenutku priznavanju pretporeza po ulaznim računima dobavljača, slijedi kratak pregled prethodne zakonske regulative te izmjena na navedenom području; Opće i jasno pravilo za nastanak prava na odbitak pretporeza za primatelja (usluge ili dobra) povezano je sa trenutkom u kojem je isporučitelju nastala obveza

Pročitajte više

NEOPOREZIVI PRIMICI

24 listopada, 2022|Uncategorized @hr|

Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22) koji je stupio na snagu 1.listopada 2022., donosi nam mnogo promjena koje navodimo u nastavku članka. U tablici su usporedbe neoporezivih iznosa koji su se mijenjali: Vrste primitka Raniji neoporezivi iznos Novi neoporezivi iznos Prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje do 5.000,00 kn godišnje Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kn do 1.000,00

Pročitajte više

JESENSKI PAKET MJERA

4 listopada, 2022|Uncategorized @hr|

Vladinim paketom mjera nastoji se zaštiti građane od rasta cijena energenata i hrane kroz subvencije i pomoći za građane, javni i privatni sektor. Niže cijene plina za kućanstva, eurosuper 95 te dizelska goriva Omogućene su niže cijene plina i eurosuper 95 kao i Eurodizela i plavog dizela (gledajući po litri i kWh) za razdoblje od 05. rujna 2022.; Plin za kućanstvo bi bez paketa bio 0,58 kn/kWh,

Pročitajte više

NEOPOREZIVE NAGRADE

29 rujna, 2022|Uncategorized @hr|

Neoporezive nagrade – novi iznosi u primjeni od 1.10.2022. NN 112/2022-1652 Izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak, povećali su se iznosi neoporezivih primitaka i to kako slijedi: prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) sa 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje dar djetetu do 15 godina

Pročitajte više

UVOĐENJE EUR II

2 kolovoza, 2022|Uncategorized @hr|

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html U Narodnim novinama br. 85/22. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. - Prema ovoj Odluci koja je stupila na snagu 23. srpnja 2022. godine Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. - Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro. - Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje

Pročitajte više

UVOĐENJE EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ

13 lipnja, 2022|Uncategorized @hr|

*sukladno zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, Nar.nov., br. 57/22. Hrvatska se priprema za zamjenu kune eurom kroz slijedeća ključna razdoblja; pripremno razdoblje razdoblje dvojnog optjecaja razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja Trenutno se čeka odluka Vijeća Europske unije da donese odluku da Hrvatska uvodi euro te definira fiksni tečaj konverzije. Tek nakon toga RH će objaviti datum konačnog uvođenja eura kao i fiksni konverzijski tečaj.

Pročitajte više

POTPORE ZA ENERGENTE

21 ožujka, 2022|Uncategorized @hr|

Vlada je predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Paket mjera od 01. travnja 2022. uključuje sve korisnike, kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike. Iznos potpore građanima za plin po računu iznosit će 10 lp/kWh i iskazivat će se kao popust na računu posebnom stavkom. Potpora poduzetnicima se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 Gwh i ona iznosi 15 lp/kWh. Potpora se ostvaruje

Pročitajte više

VRAĆENI STARI ROKOVI ZA ZAVRŠNE IZVJEŠTAJE

9 ožujka, 2022|Uncategorized @hr|

Iako piše da se javna objava predaje do 30.06.2022, prijava poreza na dobit i statistika se predaju do 30.04.2022, a budući da se javna objava ne može razlikovati od prijave poreza na dobit i statistike onda se sve mora predati do 30.04.2022. U Narodnim novinama br. 22/22. objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Danom stupanja na snagu

Pročitajte više

DONACIJA 2021

10 prosinca, 2021|Uncategorized @hr|

U 2021 nastavljamo Božićnu tradiciju doniranja. Ove godine donacije dajemo Pravoj šapi (udruga koja se brine za dobrobit i udomljavanje napuštenih i uličnih mačaka u Zagrebu) te fizičkoj osobi za potrebe liječenja . Ukoliko ste još uvijek neodlučni u vezi vaših Božićih donacija, slobodno ih uvrstite u izbor.

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA (INVENTURA) I VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA

1 prosinca, 2021|Uncategorized @hr|

Kako se bliži kraj poslovne godine tako nam propisi određuju obvezu određenih obveznih radnji koje je potrebno odraditi prije nego se zaključe poslovne knjige i naprave financijski izvještaji za poslovnu godinu. INVENTURA Jedna od tih radnji svakako je i inventura. Često dobijemo upite od klijenta da li moraju raditi inventuru kada nemaju robu ili materijale na skladištu. Odgovor je, DA! Obvezno provođenje popisa (inventure) za poduzetnike propisuju Zakon o računovodstvu

Pročitajte više

IZMJENE ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI I VISINA MINIMALNE PLAĆE ZA 2022

15 studenoga, 2021|Uncategorized @hr|

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2022. godinu koja je objavljena u Narodnim Novinama br. 117/202. Iznos nove bruto minimalne plaće za 2022. iznositi će 4.687,50 kuna, odnosno neto minimalne plaće za 2022. iznositi će 3.750,00 kuna. Navedeni iznos odnosi se na plaću za siječanj 2022. koja se isplaćuje u veljači 2022. Hrvatski Sabor 29. listopada 2021. izglasao je Zakon o izmjenama

Pročitajte više

POSTUPAK PROVJERE PAUŠALNIH OBRTA

5 studenoga, 2021|Uncategorized @hr|

Porezna uprava je na svojim stranicama stavila obavijest o pokretanju postupka provjere paušalnih obrta. Pozivaju se na zakonske odredbe sadržane u članku 12. a Općeg poreznog zakona (Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona) i u članku 27. a Zakona o porezu na dohodak (Obilježja nesamostalnog rada). To znači da sumnjaju da porezni obveznici otvaraju paušalne obrte kako bi koristili pogodnosti manjeg plaćanja poreza i doprinosa u dogovoru s prikrivenim poslodavcem,

Pročitajte više