Usluge

Pružamo mogućnost vođenja Vašeg cjelokupnog računovodstva ili samo jednog njegovog dijela.

Ukoliko imate vlastito knjigovodstvo, nudimo usluge savjetovanja, kontrole te pomoći pri prilagođavanju postavki knjigovodstvenog programa.

Računovodstvo

Računovodstveno/knjigovodstveni posloviTop

 • Nakon upoznavanja s radom svakog novog klijenta izrađujemo kontni plan i računovodstvene politike prilagođene njegovim potrebama.
 • Vodimo financijsko knjigovodstvo (dnevnik i glavnu knjigu) te analitičke evidencije i druge pomoćne knjige.
 • Vodimo knjige ulaznih i izlaznih računa te obračunavamo porez na dodanu vrijednost - svi ulazni i izlazni računi prolaze detaljnu provjeru kako bismo bili sigurni da je sva dokumentacija koja je predana na knjiženje ispravna i vjerodostojna. Radimo sve radnje potrebne za povrat PDV-a.
 • Izrađujemo blagajnu (uplatnice, isplatnice, blagajničke izvještaje).
 • Vodimo popis dugotrajne imovine (osnovna sredstva) i sitnog inventara s obračunom amortizacije.
 • Materijalno i robno knjigovodstvo.
 • Saldakonti kupaca i dobavljača - pružamo mogućnost tjednog slanja otvorenih stavki, radimo usklade s kupcima i dobavljačima.
 • Obračun plaća - izrada naloga za plaćanje poreza, doprinosa, neto plaća i obustava; izrada propisanih izvještaja (ID, R-Sm, OP, IP i sl.) te njihovo predavanje nadležnim institucijama.
 • Izrada internih mjesečnih izvještaja vlasnicima i rukovodstvu poduzeća kako bi što bolje mogli pratiti poslovanje svog poduzeća.
 • Izrada statističkih izvještaja.
 • Asistencija pri postupku odobravanja kredita i leasinga - popunjavanje obrazaca potrebnim financijskim i ostalim pokazateljima.
 • Izrada završnih računa - obračuni amortizacija, raznih naknada, izrada prijave poreza na dobit, godišnji obračun PDV-a, godišnji financijski izvještaji za svrhu javne objave i bilješke. Uz završne račune klijentima predajemo dnevnik, glavnu knjigu, saldakonti kupaca i dobavljača, dokumentaciju za završne račune, te ostalu dokumentaciju prema dogovoru u elektroničkom obliku na CD-u.
 • Radimo internu kontrolu cjelokupnog poslovanja ili po segmentima ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata (npr. kontrola obračuna plaća, blagajne, obračuna PDV-a i dr.) s ispravljanjem pogrešaka te obrazloženjem njihovih negativnih utjecaja na Vaše poslovne knjige .

Usluge za obrtnike i slobodna zanimanjaTop

 • vođenje knjige ulaznih računa i izlaznih računa
 • vođenje knjige primitaka i izdataka
 • vođenje ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
 • izrada popisa dugotrajne imovine
 • obračun PDV-a
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Računovodstvo za strane investitoreTop

U mogućnosti smo stručno komunicirati na engleskom jeziku što je rezultat rada, školovanja i boravka jednog od naših zaposlenika na engleskom govornom području u periodu od 10 godina.

Imamo dugogodišnje iskustvo u radu u računovodstvu na engleskom govornom području te sa stranim investitorima u Hrvatskoj. Iskustvo sa stranim investitorima se sastoji od radnih sastanaka, konferencijskih poziva, komunikacije e-mailom do izrade mjesečnih i godišnjih financijskih izvješća prilagođenih potrebama investitora.

Profesionalno izrađujemo menadžerska izvješća na engleskom jeziku za vlasnika stranca kako bi u potpunosti bio informiran o financijskom stanju svojeg projekta ili firme te po potrebi telefonski ili e-mailom radimo dodatna objašnjenja.

Administrativni posloviTop

 • vršimo asistenciju pri otvaranju trgovačkog društva i obrta
 • pomažemo pri ispunjavanju raznih obrazaca
 • radimo prijave i odjave zaposlenika
 • u Vaše ime kontaktiramo sa svim nadležnim institucijama, te radimo asistenciju prilikom poreznog nadzora
 • kako biste uštedjeli što više vremena i mogli ga uložiti u bavljenje Vašim poslovanjem, nudimo Vam uslugu dolaska po dokumentaciju za knjiženje u Vaše urede. Također, sve obrasce šaljemo e-mailom, te po dogovoru, nakon što su ovjereni i potpisani, nosimo nadležnim institucijama.
 • vršimo edukaciju Vaših zaposlenika u vođenju blagajne, ispunjavanju i obračunima putnih naloga, vođenju knjige poslovnih udjela, evidencije o radnicima i radnom vremenu i dr.

Računovodstveno i porezno savjetovanjeTop

Aktivno praćenje svih zakonskih promjena na području struke omogućava nam da Vas pravovremeno obavijestimo o svim novim zakonskim promjenama koje utječu na Vaše poslovanje.

Svakodnevno u suradnji sa priznatim savjetodavnim poduzećima odgovaramo na konkretne upite klijenata računovodstvene i porezne problematike, radimo na rješavanju i ispravljanju učinjenih knjigovodstvenih, odnosno računovodstvenih pogrešaka i sl.

Naš cilj je upoznati Vaše poslovanje, te tijekom komunikacije s Vama predvidjeti moguće probleme, skrenuti Vam pozornost na njih i pravodobnom reakcijom izbjeći moguće posljedice.

Naglašavamo da je komunikacija s računovodstvom vrlo važna kako bismo odmah od početka bili sigurni da su sve aktivnosti u skladu s važećim propisima.

Računovodstvena forenzikaTop

Računovođa kontrolira brojeve. Računovodstveni forenzičar, kontrolira događaje iza tih brojeva.

Efekt statusnih promjena (spajanje, pripajanje i podjela trgovačkih društava) prije i nakon njihova provođenja, uočavanje, obrazloženje i rješavanje problema iz ranijih razdoblja, postupanje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca, uočavanje sumnjivih transakcija i dr.

Ako ste zabrinuti za financijska odstupanja i financijsku pronevjeru, treba Vam nešto više od računovođe, treba Vam računovodstveni forenzičar. Ako sumnjate na pronevjeru financijskih izvještaja, mi možemo napraviti dubinsku analizu vaših financijskih izvještaja.

Naš tim neće sam naći financijska odstupanja, pronaći će "tko", "što", "gdje", "zašto" i "kako". Najvažnije, pomoći ćemo Vam implementirati interne i eksterne kontrole i preventivne metode kako se pronevjera ne bi ponovno dogodila.