Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2022. godinu koja je objavljena u Narodnim Novinama br. 117/202.

Iznos nove bruto minimalne plaće za 2022. iznositi će 4.687,50 kuna, odnosno neto minimalne plaće za 2022. iznositi će 3.750,00 kuna.

Navedeni iznos odnosi se na plaću za siječanj 2022. koja se isplaćuje u veljači 2022.

Hrvatski Sabor 29. listopada 2021. izglasao je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći. Zakon stupa na snagu 1. prosinca 2021. godine, a objavljen je u Narodnim Novinama br. 120/2021

Zakonom je čvršće određeno da je minimalna plaća najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu, te da minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu. Izričito je navedeo da nije dopušten sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, te se oni moraju obračunati na minimalnu plaću kao osnovicu. Navedenom izmjenom omogućeno je nadležnoj inspekciji provođenje nadzora i to u dijelu prava radnika na isplatu tako ugovorene minimalne plaće koja je povoljnija za radnika od one zakonske.

Novim zakonom se iz minimalne plaće izuzimaju sva povećanja plaće koja su predviđena Zakonom o radu. S novim odredbama ako poslodavac nije isplatio povećanje u iznosu kako je utvrđeno kolektivnim ugovorom odgovarati će za prekršaj i biti mu izrečena novčana kazna.

Važno je napomenuti da u slučaju da je ugovorena neto plaća, poslodavci su dužni, najkasnije do 1. veljače 2022. godine ponuditi radniku izmjenu ugovora sa bruto plaćom