https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html

U Narodnim novinama br. 85/22. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

– Prema ovoj Odluci koja je stupila na snagu 23. srpnja 2022. godine Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.

– Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

– Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata.

– Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata.

Najčešća pitanja;

 1. Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na računu?
  Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu.
  Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja
  se na izbor poslovnom subjektu. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.
 2. Je li potrebno dvojno iskazati PDV na računu?
  PDV na računu nije potrebno dvojno iskazati.
 3. Na koga se odnosi obveza dvojnog iskazivanja?
  Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.
  Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno ponude, predujmove, račune i slične dokumente
  između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog poslovnog subjekta te razne evidencije i izvještaje
  koje će biti potrebno dostavljati javnim tijelima.
 4. Imaju li pravni subjekti, koji inače imaju B2B model, obvezu dvojno iskazivati cijene prilikom fakturiranja prema fizičkim osobama (B2C)?
  Ako je riječ o potrošaču koji je prema definiciji Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” br. 19/22) svaka
  fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne
  djelatnosti, u tom slučaju dvojno iskazivanje je obavezno.
 5. Prikazuje li se fiksni tečaj konverzije nakon 01.01.2023. obrnuto?
  Tijekom čitavog razdoblja dvojnog iskazivanja (05. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.) fiksni tečaj konverzije prikazuje se uvijek na isti način, 1 EUR = 7,53450 HRK.
 6. Što se smatra neopravdanim povećanjem cijena?
  Temeljno mjesto među načelima propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj zauzimaju načelo zaštite potrošača i načelo neopravdanog povećanja cijena. Načelo zaštite potrošača propisuje kako potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden kao službena valuta u Republici Hrvatskoj, a načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena da se pri uvođenju eura ne smiju povećati cijene robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. Samo uvođenje eura nikako ne smije biti, niti je opravdani razlog za povećanje cijena proizvoda!
 7. Smiju li poslovni subjekti mijenjati cijene tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja?
  Poslovnim subjektima nije zabranjeno mijenjati cijene, no uvođenje eura ne smije biti razlog promjene cijene. Ako dođe do opravdane promjene cijene u kuni u periodu od 05.09.2022. do 31.12.2022. cijena u kuni se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 01.01.2023. cijena u euru se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
 8. Smiju li poslovni subjekti zaokružiti cijenu na niže?
  Prilikom formiranja cijena poslovni subjekti prije i poslije uvođenja eura uvijek mogu cijenu sniziti tj. zaokružiti cijenu na niže, ali je zabranjeno u procesu uvođenja eura zaokruživanje na više, suprotno pravilima zaokruživanja jer bi to bilo suprotno temeljnim načelima iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a osobito načelu zaštite potrošača iz kojega proizlazi kako potrošač ne smije biti u nepovoljnijem financijskom položaju nego što bi bio da euro nije uveden.
 9. Hoće li srednji tečaj HNB-a za EUR na 31.12.2022. biti isti kao tečaj konverzije?
  Srednji tečaj HNB-a na 31.12.2022. bit će jednak fiksnom tečaju konverzije.
 10. Što obuhvaća obveza dvojnog iskazivanja prilikom prodaje putem internet trgovine?
  Dvojno iskazivanje prilikom prodaje putem internet trgovine obuhvaća:
  ✓ Iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici istaknuta određena roba koja se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na tu robu potrošač može naručiti (odnosno, spremiti u košaricu);
  ✓ Iskazivanje cijena na prikazu samog proizvoda, ali opet samo u slučaju da se prikazani proizvod može kupiti na određenom web-shopu (u slučaju da se radi samo o informativnom prikazu robe bez mogućnosti kupnje, nije potrebno isticati cijenu);
  ✓ Iskazivanje cijena prilikom prikaza sugeriranih proizvoda, budući da se na navedeni način potrošaču nudi i sugerira kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačevog odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala/robe;
  ✓ Iskazivanje ukupnog iznosa košarice;
  ✓ Iskazivanje ukupnog iznosa pri završetku kupovine, iznos koji će potrošač trebati platiti;
  ✓ Iskazivanje ukupnog iznosa na potvrdi narudžbe;
  ✓ Iskazivanje ukupnog iznosa na računu.
 11. Moraju li se cijene za jedinicu mjere dvojno iskazivati?
  Potrebno je dvojno istaknuti cijene za jedinicu mjere, posebice uzimajući u obzir da se obveza isticanja cijene za jedinicu mjere odnosi prvenstveno na onu robu koju potrošači najviše svakodnevno i kupuju (primjerice hrana, deterdženti, dječje pelene, proizvodi za njegu lica i tijela itd.), radi čega je potrošačima potrebno omogućiti što višu razinu informiranosti o odnosu cijena postojeće valute (kuna) i buduće valute (euro).
 12. Može li se ranije početi s dvojnim iskazivanjem cijena od predviđenog datuma 5. rujna 2022.?
  Da, od dana nakon dana objave Odluke Vijeća EU o usvajanju eura što je bilo 23.7.2022.