Zakon o računovodstvu u čl. 8 propisuje da svaka knjigovodstvena isprava mora između ostalog i sadržavati datum izdavanja te isprave i datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja. Datum izdavanja računa je datum na koji je račun sastavljen u sustavu poduzetnika, dok je datum poslovnog događaja isti ili raniji datum od datuma izdavanja.

U prijelaznom razdoblju uvođenja eura ti datumi određuju kako se knjigovodstvene isprave trebaju pravilno izdati i knjižiti u poslovne knjige.

Smjernice:

  1. Računi za poslovne događaje nastali do i na 31. prosinca 2022. godine koji su izdani do i na 31. prosinca 2022. godine – izdaju se u kunama i knjiže u knjigama za 2022. godinu u kunama
  2. Računi za poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine, a izdani su 1. siječnja 2023 godine i kasnije – izdaju se u eurima, a knjiže u knjigama za 2022. godinu u kunama
  3. Računi izdani u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine koji se odnose na poslovne događaje nastale na i poslije 1. siječnja 2023. godine – izdaju se u eurima i knjiže u knjigama za 2023. godinu u eurima

(Izvor: RRIF)

Primjerice, ako je datum isporuke 10.12.2022., datum izdavanja 31.12.2022., u tom slučaju valuta izdavanja računa i valuta unosa u poslovne knjige je kuna.

Ako je datum isporuke 10.12.2022., a datum izdavanja 10.01.2023., u tom slučaju valuta izdavanja je u eurima, a valuta unosa u poslovne knjige kuna.

Ako je datum isporuke 10.01.2023., a datum izdavanja 15.01.2023., u tom slučaju valuta izdavanja i valuta unosa u poslovne knjige je u eurima.