Iako piše da se javna objava predaje do 30.06.2022, prijava poreza na dobit i statistika se predaju do 30.04.2022, a budući da se javna objava ne može razlikovati od prijave poreza na dobit i statistike onda se sve mora predati do 30.04.2022.

U Narodnim novinama br. 22/22. objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (3. ožujka 2022. godine) prestaje važiti Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine br. 43/20.).

Dakle, na financijske izvještaje za 2021. godinu primjenjuje se čl. 30.,st. 5. Zakona o računovodstvu, tj. propisana je obveza za obveznike javne objave da nekonsolidirane izvještaje i revizorsko izvješće dostave najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (30.lipnja 2022.), a obveznici javne objave koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje, odnosno konsolidirana godišnja izvješća dužni su ih zajedno s revizorskim izvješćem dostaviti najkasnije u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (30. rujna 2022.).

Jednako tako, čl. 32., st. 1. Zakona o računovodstvu propisuje da se do 30. travnja tekuće godine treba dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu za statističke i druge potrebe FINA-i.