Vlada je predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata.

Paket mjera od 01. travnja 2022. uključuje sve korisnike, kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike.

Iznos potpore građanima za plin po računu iznosit će 10 lp/kWh i iskazivat će se kao popust na računu posebnom stavkom.

Potpora poduzetnicima se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 Gwh i ona iznosi 15 lp/kWh. Potpora se ostvaruje vaučerom na iznos potpore male vrijednosti. Poduzetnik se prijavljuje za potporu kroz aplikaciju HAMAG-BICRO koja generira “Odluku o dodjeli potpore” i vaučer na ukupni iznos potpore procijenjen na osnovi pojedinačne referentne godišnje potrošnje. Svaki mjesec se poduzetniku subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno s računom za ožujak 2023.

Opskrbljivači moraju podnijeti zahtjev za nadoknadom za popust i taj zahtjev šalju MINGOR-u koji će podmirivati svaki mjesec od travnja 2022. do ožujka 2023.

Porezna rasterećenja smanjenjem PDV-a.

PDVSTARA STOPANOVA STOPA
Plin i toplinska energija25%Privremeno od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. 5%, nakon toga 13% trajno
Peleti, briketi, sječka i ogrjevno drvo25%13%
Svježe meso i riba, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječja hrana, troškovi u poljoprivredi (sadnice, gnojivo, pesticidi)13%5%
Maslac i margarin25%5%
Higijenski ulošci i tamponi25%13%
Ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe25% i 13%5%

Postojeća mjera za socijalne naknade za ugrožene kupce energenata se proširuje, te sada uz struju vrijedi i za plin, te se povećava sa 200,00 kn na 400,00 kn.

Također, uz korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnika osobne invalidnine i njihovih članova kućanstava, potpora će obuhvaćati i korisnike nacionalne naknade za starije osobe.

Predviđena je i posebna jednokratna naknada za umirovljenike s mirovinom do 4.000,00 kn:

Visina mirovinaBroj umirovljenikaVisina naknade
Do 1.500,00 kn71.9401.200,00 kn
1.500,01 kn – 2.000,00 kn116.776 900,00 kn
2.000,01 kn – 3.000,00 kn327.478 600,00 kn
3.000,01 kn – 4.000,00 kn204.486 400,00 kn

Potpore poljoprivrednicima i ribarima se provode kroz program potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu umjetnog gnojiva. Uvodi se subvencioniranje 450,00 kn/ha za prvih 10 hektara poljoprivredne površine te 250,00 kn/ha za idućih 10 hektara do ukupno prvih 20 hektara poljoprivrednih površina.