Računovodstvo

Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO – mjesečne usluge računovodstva i knjigovodstva naplaćujemo paušalno po dogovoru.

 • nakon upoznavanja s radom svakog novog klijenta izrađujemo kontni plan i računovodstvene politike prilagođene njegovim potrebama
 • vodimo financijsko knjigovodstvo (dnevnik i glavnu knjigu) te analitičke evidencije i druge pomoćne knjige
 • vodimo knjige ulaznih i izlaznih računa te obračunavamo porez na dodanu vrijednost. Svi ulazni i izlazni računi prolaze detaljnu provjeru kako bismo bili sigurni da je sva dokumantacija koja je predana na knjiženje ispravna i vjerodostojna. Radimo sve radnje potrebne za povrat PDV-a
 • knjižimo blagajnu (uplatnice, isplatnice, blagajničke izvještaje)
 • vodimo popis dugotrajne imovine (osnovna sredstva) i sitnog inventara s obračunom amortizacije
 • prema dogovoru s klijentom, vodimo materijalno i robno knjigovodstvo
 • saldakonti kupaca i dobavljača – pružamo mogućnost tjednog slanja otvorenih stavki, radimo usklade s kupcima i dobavljačima
 • obračun plaća – izrada naloga za plaćanje poreza, doprinosa, neto plaća i obustava; izrada propisanih izvještaja te njihovo predavanje nadležnim institucijama
 • prema potrebi i dogovoru, izrada internih mjesečnih izvještaja vlasnicima i rukovodstvu poduzeća kako bi što bolje mogli pratiti poslovanje svog poduzeća
 • izrada završnih računa – izrada prijave poreza na dobit, godišnji financijski izvještaji za svrhu javne objave i bilješke. Uz završne račune klijentima predajemo dnevnik, glavnu knjigu, saldakonti kupaca i dobavljača, dokumentaciju za završne račune, te ostalu dokumentaciju prema dogovoru u elektroničkom obliku na CD-u
 • radimo internu kontrolu cjelokupnog poslovanja ili po segmentima ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata (npr. kontrola obračuna plaća, blagajne, obračuna PDV-a i dr.) s ispravljanjem pogrešaka te obrazloženjem njihovih negativnih utjecaja na Vaše poslovne knjige

Kontaktirajte nas.

Kontakti

+ (385) 1 3097 307 

info@mereor.hr

Ured

Iločka 27, 

Zagreb

Radno vrijeme

Ponedjeljak-Petak

08:00h – 16:00h

  Ime *
  Prezime *
  Email adresa *
  Broj telefona

  Naslov poruke

  Kako vam možemo pomoći?

  Kontaktirajte nas.

  Kontakti

  + (385) 1 3097 307 

  info@mereor.hr

  Ured

  Iločka 27, 

  Zagreb

  Radno vrijeme

  Ponedjeljak-Petak

  08:00h – 16:00h

   Ime *
   Prezime *
   Email adresa *
   Broj telefona

   Naslov poruke

   Kako vam možemo pomoći?