Porezna uprava je na svojim stranicama stavila obavijest o pokretanju postupka provjere paušalnih obrta. Pozivaju se na zakonske odredbe sadržane u članku 12. a Općeg poreznog zakona (Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona) i u članku 27. a Zakona o porezu na dohodak (Obilježja nesamostalnog rada).

To znači da sumnjaju da porezni obveznici otvaraju paušalne obrte kako bi koristili pogodnosti manjeg plaćanja poreza i doprinosa u dogovoru s prikrivenim poslodavcem, tj. klijentom, umjesto da ih “klijent” zaposli i plaća poreze i doprinose na plaću.

Najviše pažnje će dati paušalnim obrtima koji imaju jednog klijenta s kojim obavljaju cijelu djelatnost, dok će više pažnje dobiti paušalni obrtnici kojima jedan klijent čini više od 50% prometa. Prema dobivenim informacijama, najviše će se provjeravati informatičke djelatnosti, te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, informacije i komunikacije, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti te ostale uslužne djelatnosti.

Ako i postoji jedan klijent koji čini više od 50% prometa, preporuka je u upitniku detaljno objasniti cijelo poslovanje s tim klijentom kako bi se dokazalo da se ne radi o prikrivenom zaposlenju.

 

Upitnik za obilježja nesamostalnog rada.docx