Neoporezive nagrade – novi iznosi u primjeni od 1.10.2022. NN 112/2022-1652

Izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak, povećali su se iznosi neoporezivih primitaka i to kako slijedi:

  • prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) sa 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
  • dar u naravi radniku s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kn.