U 2021 nastavljamo Božićnu tradiciju doniranja.

Ove godine donacije dajemo Pravoj šapi (udruga koja se brine za dobrobit i udomljavanje napuštenih i uličnih mačaka u Zagrebu) te fizičkoj osobi za potrebe liječenja .

Ukoliko ste još uvijek neodlučni u vezi vaših Božićih donacija, slobodno ih uvrstite u izbor.