Kontakt podaci

Sjedište:
Mereor d.o.o.
Sokolgradska 59
10000 Zagreb

Ured:
Mereor d.o.o.
Zvonigradska 43B
10000 Zagreb


01/3097-307
01/3097-307
091/9333-576
info@mereor.hr

Opći podaci

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. OIB 57585849012, MBS 010027987 upisan kod Trgovačkog Suda u Zagrebu. Kunski žiro račun otvoren kod Erste Bank d.d., Zagreb IBAN: HR9624020061100562337.