Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22) koji je stupio na snagu 1.listopada 2022., donosi nam mnogo promjena koje navodimo u nastavku članka.

U tablici su usporedbe neoporezivih iznosa koji su se mijenjali:

Vrste primitka Raniji neoporezivi iznos Novi neoporezivi iznos
Prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje do 5.000,00 kn godišnje
Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kn do 1.000,00 kn godišnje
Dar u naravi do 600,00 kn do 1.000,00 kn godišnje
Novčane nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje do 7.500,00 kn godišnje
Novčane paušalne naknade za podmirivanje
troškova prehrane radnika
do 5.000,00 kn godišnje do 6.000,00 kn godišnje
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kn do 10.000,00 kn
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom km do 3,00 kn po prijeđenom km

Potrebno je razlučiti što je na snazi od 1.10.2022, a što od 1.1.2023.

Od 1.10.2022. primjenjuju se: 

  1. novi iznosi neoporezivih primitaka koji su određeni na godišnjoj razini te se primjenjuju za cijelu 2022.g. 
  2. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 

Od 1.1.2023. mijenja se: 

  • način određivanja neoporezivog primitka za prehranu radnika (paušalna novčana naknada za prehranu određuje se u mjesečnoj svoti od 500,00 kn, dok se prehrana na temelju vjerodostojnih isprava određuje na 1.000,00 kn mjesečno)
  • NEOPOREZIVI  PRIMITAK ZA PREHRANU RADNIKA

Prednost i glavni razlog uvođenja ove promjene od 1.1.2023 je što će sada radniku u toku porezne godine, biti omogućeno mijenjati način ostvarivanja neoporezivih primitaka namijenjenih podmirivanju troškova prehrane, ali, naravno, uz spomenuto mjesečno ograničenje.

Važno je također, da uz ovu promjenu dolazi i pravilo da se od 1.1.2023 ova vrsta primitaka veže uz trajanje radnog odnosa

Primjer: ako je radnik kod poslodavca zaposlen 3 mjeseca ima pravo na neoporezivu isplatu ili 1.500,00 kn (3 mjeseca po 500,00 kn) paušalne novčane naknade za prehranu ili 3.000,00 kn prehrane na temelju vjerodostojnih isprava (3 mjeseca po 1.000,00 kn mjesečno). Sa napomenom da se od 1.1.2023. isplata ove vrste neoporezivog primitka neće moći isplaćivati unaprijed.

  • NEOPOREZIVA NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTIMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

Novo propisan neoporezivi iznos koji se može isplatiti je do 3,00 kn po prijeđenom kilometru 

Primjer: primjenjuje se pri isplati naknade za relacije prijeđene od 1.10.2022. na dalje

KOJIM OSOBAMA SE MOGU ISPLATITI POVEĆANI NEOPOREZIVI PRIMICI?

  • Radnici u radnom odnosu
  • Bivši radnici – uvjet: ako je radnik tijekom trajanja radnog odnosa stekao pravo na određeni primitak, a nije mu iz nekog razloga isplaćen u razdoblju dok je bio u radnom odnosu
  • Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti – sebi, kao porezno dopustivi izdatak (osim dara u naravi)
  • Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici obveznici poreza na dobit – sebi, kao neoporezivi primitak i porezno priznati rashod

Za poslodavce, općenito, važno je spomenuti da oni, koji su do 30.9. isplatili dio neoporezivog primitka, do kraja 2022.g. mogu isplatiti razliku do novog neoporezivog iznosa.

Također, poslodavci koji do 30.9. nisu isplaćivali neki od neoporezivih primitaka, mogu do kraja 2022.g. isplatiti ukupnu neoporezivu svotu radniku.