POREZ NA DOBIT – rok 30.06.2020

Prijava poreza na dobitak za 2019. godinu podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. godine zajedno sa svim ostalim pripadajućim obrascima.

Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobitak dospijevaju 31. srpnja 2020. Što znači da razliku poreza na dobitak treba platiti do 31. srpnja 2020., a ne kao inače u roku podnošenja prijave poreza na dobit.

Porezna prijava može se predati i ranije, ovisno o interesu poduzetnika (npr. radi smanjenja predujma poreza na dobit).

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (GFI-POD)

Javna oobjava – rok 31.08.2020

GFI za statističke i druge potrebe – rok 30.06.2020

Javna objava i GFI za statističke i druge potrebe (ako se predaju zajedno u istom obrascu) – rok 30.06.2020

Naknada koju je FINA zaračunavala za uslugu javne objave je ukinuta. Oni koji su ju platili, a nisu još predali izvješća će dobiti refundaciju. Oni koji su predali izvješća i platili, prije stupanja novog Pravilnika na snagu, su bili obvezni platiti.

Prolongiranje izrade financijskih izvještaja znači i nemogućnost:

a) predaje zahtjeva za kredit jer su isti sastavni dio Zahtjeva kod banke
b) prijenos točnih početnih stanja u poslovne knjige 2020. godine, što nadalje ima posljedice na iskazivanje točnih stanja u poslovnim knjigama 2020. te nemogućnost praćenja stvarnog stanja u tekućoj godini