Jedna od mjera iz 2. Kruga COVID-19 Vladinih mjera koja je usvojena je: Odgoda plaćanja pdv-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Uvjeti:

 1. Obveznik PDV-a
 2. Utvrđuje obvezu PDV-a prema izdanim računima
 3. Nema dospjeli nenaplaćeni porezni dug (svota poreznog duga ne smije biti veća od 200,00 kn)
 4. Pad prihoda:
  1. Porezni obveznik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  2. Ako može pretpostaviti (temeljem plana i projekcije) da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Napominjemo da za odgodu plaćanja PDV-a više nije propisan kriterij da su isporuke u 2019.  manje od 7,5 mil kn.

Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada. To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni.

Navedeno se NE odnosi na porezne obveznike koji obvezu PDV-a utvrđuju prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznici koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom ili ne žele utvrđivati obvezu PDV-a prema tim uvjetima, i nadalje utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. izdanih računa.

Za vrijeme odgode porezne obveze Porezna uprava neće obračunavati zatezne kamate.

Nakon isteka razdoblja odgode utvrđene obveze PDV-a na opisani način – prema naplaćenim izlaznim i plaćenim ulaznim računima (3 mjeseca ili po potrebi još 3 mjeseca) porezni obveznici će trebati u cijelosti podmiriti odgođenu obvezu PDV-a. Dakle, npr. za mjesec 03/2020, dospijeva 30.04., što znači da bi novi rok za podmirenje bio 31.07.2020. godine.

Također, omogućena je otplata na rok do 24 mjeseca, nakon isteka produženog roka od tri mjeseca, ukoliko porezni obveznik ne bude mogao ni tada podmiriti rečenu obvezu.

Ovo zahtjeva „dupli“ obračun PDVa jer jednom se mora napraviti obračun kao što se normalno radi za obveznike PDV-a koji nisu po naplaćenoj naknadi, pa se onda radi obračun „po naplaćenoj naknadi“ i traži se razlika koja se onda putem PDV obrasca može odgoditi na 3 mjeseca tako da treba dobro provjeriti da li upće ima smisla raditi Zahtjev prema poreznoj upravi. Nabrojat ćemo neke situacije gdje ovo nema smisla ili nije predviđeno zakonski:

 1. Obveznik plaća PDV već po naplaćenoj naknadi
 2. Obveznik ne zadovoljava uvjete (vidi gore – nema pad prihoda veći od 20% ili nije zatvoren od strane Stožera)
 3. Obveznik nema mjesečnu obvezu PDVa nego pretplatu
 4. Obveznik naplaćuje račune gotovinski pa u stvari nema neplaćenih izlaznih računa već samo ima neplaćenih ulaznih računa (u ovom slučaju bi obveza bila još veća)
 5. Obveznik naplatio svoje račune izdane u 3.mj, ali plaća svoje ulazne račune tek u 4. mj (nema pravo na odbitak pretporeza pa bi obveza mogla ispasti još veća)
 6. Obveznik nije imao izlaznih računa u mjesecu

Poduzetnici trebaju dobro analizirati svoju trenutnu situaciju plaćenih/neplaćenih računa (uzimajući u obzir i ulazne i izlazne račune) prije nego pošalju Zahtjev prema Poreznoj upravi.