Od 2020 godine predviđeno je puno izmjena u poreznom sustavu. U ovom trenutku su to još uvijek samo prijedlozi i, ako je suditi po dosadašnjim iskustvima, vjerojatno do zadnjeg trenutka nećemo znati što će biti uvedeno.

Porez na dohodak:

 • Jedna od najoglašavanijih promjena je umanjenje obveze poreza na dohodak za 100% za osobe do 25 godina, te umanjenje obveze poreza na dohodak za 50% za osobe od 26 do 30 godina. Ovo oslobođenje se odnosi na oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa od 360.000,00 kn. Prema zadnjim informacijama, ovo bi trebala obrađivati porezna uprava prilikom godišnjeg obračuna, a ne poslodavci na mjesečnim isplatama plaće.
 • Ponovno bi trebalo biti omogućeno neoporezivo plaćanje premija osiguranja za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje (do iznosa temeljem vjerodostojne dokumentacije).
 • Porezna uprava ukida izdavanje poreznih rješenja obrtnicima paušalistima

Prema izmjenama u Ovršnom zakonu, od 1.1.2020., od ovrhe bi trebalo biti izuzeto sljedeće: božićnica, uskrsnica, regres, jubilarna nagrade, prigodne nagrade za rad, terenski i pomorski dodaci, dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo, sindikalna socijalna pomoć i pozajmice, naknada za korištenje privatnog automobila u privatne svrhe, naknada za odvojeni život i naknade žrtvama kaznenih djela.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost:

 • Prema ranijim izmjenama Zakona o PDV-u, porezna stopa bi trebala biti smanjena sa 25% na 24% (iako je u kasnijim konferencijama za novinare bilo spominjano da bi se odustalo od ove izmjene)
 • proširuje se primjena stope 13% za usluge pripremanja i usluživanja hrane u ugostiteljstvu
 • povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 3 mil. na 7,5 mil. kn

Zakon o porezu na dobit:

 • povećanje praga za plaćanje poreza po stopi od 12% na 7.500.000,00 kn ukupnog prihoda
 • podizanje praga za mogućnost plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn
 • predloženo je da fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak postane obveznik poreza na dobit po sili zakona ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn. Ovaj uvjet bi bio jedini kriterij.
 • prijava poreza na dobit se podnosi u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja kod otvaranja stečajnog postupka, dok se za razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije podnosi u roku od 8 dana.

Zakon o fiskalizaciji:

 • predlaže se obveza fiskalizacije izdavanja računa za dokumente koji sadrže podatke o plaćanju (ponude, predračuni i sl.). a izdaju se prije samog računa te sadrže natpis “Ovo nije fiskalizirani račun” (predloženo je od 1.4.2020.)
 • uvodi se obveza ispisa QR koda na računima radi lakše provjere računa. Ova promjena je predviđena od 1.1.2022.

Opći porezni zakon predviđa stroži nadzor prikrivenog pravnog posla između poduzeća, strožu kontrolu povezanih društava radi izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze, učestalo mijenjanje organizacijskog oblika kojim poduzetnik posluje, te ugovaranje drugih načina obavljanja posla za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada (ovdje je primjer ugovaranja ugovora o djelu, a u stvari bi se trebao izvršitelj prijaviti kao radnik). Uvode se i kazne za nečuvanje knjigovodstvenih isprava u propisanim rokovima kao najteži porezni prekršaj (kazne do 500.000,00 kn), nevođenje evidencije o dnevnom gotovinskom prometu na mjestu gdje se gotovinski primitci ostvaruju kao teži porezni prekršaj (kazne do 300.000,00 kn) i neobavljanje popisa imovine i obveza kao lakši porezni prekršaj (kazne do 200.000,00 kn).

Prema objavi u NN 104/2019, Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz 2019 je iznosila 6.434,00 kn, a bruto plaća je iznosila 8.742,00 kn.

Za 2020 godinu je utvrđena minimalna bruto plaća u svoti od 4.062,51 kn.

Utvrđeni su novi datumi blagdana (neradnih dana): 30.5. Dan državnosti, te 18.11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.