Prema novim Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, poslodavac može neoporezivo isplaćivati zaposlenicima naknadu za troškove smještaja i prehrane, što je do sada bilo oporezivo.

Istim Pravilnikom se ukida odredba o neoporezivim primitcima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika.

Prema novom Pravilniku, omogućeno je zaposlenicima za prehranu isplaćivati ili do 5.000,00 kn godišnje paušalno (bez vjerodostojne dokumentacije) ili do 12.000,00 godišnje uz obavezu imanja vjerodostojne dokumentacije i uvjeta kontinuiranosti. Paušalni iznos se isplaćuje na račun zaposleniku, dok vjerodostojna dokumentacija mora glasiti na poslodavca i mora biti plaćena bezgotovinskim putem dobavljaču.

Trošak smještaja radniku se može podmiriti ili s računa poduzeća najmodavcu ili kao refundacija troška na račun radnika ili smještaj može bit organiziran kod poslodavca. U svim slučajevima je obavezno prikupiti i čuvati vjerodostojnu dokumentaciju.

Poslodavac će imati mogućnost zaposlenicima omogućiti neoporezivu isplatu ugostiteljskih i turističkih usluga na temelju vjerodostojne dokumentacije do iznosa 2.500,00 kn, ali se još čeka Ministarstvo turizma da objavi propis kojim će to biti regulirano.

Isto tako, omogućuje se poslodavcu da plaća trošak redovne skrbi djece za zaposlenika do visine stvarnih izdataka. Ovo se ne odnosi na dodatne programe, već samo na redovnu skrb.

Od 1.9.2019. novi neoporezivi iznos dnevnice iznosi 200,00 kn ako je zaposlenik proveo na službenom putu više od 12 sati (100,00 kn ako je proveo više od 8, a manje od 12 sati).