U Narodnim Novinama 121/19 su objavljene izmjene donesene poreznom reformom. Većina promjena navedena u zadnjem članku objavljenom na našem webu je stupila na snagu.

Neke od najvažnijih promjena su:

PDV

 • Neće se smanjiti stopa PDV-a sa 25% na 24%
 • Primjenjuje se stopa 13% PDV-a na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu
 • Dodatno se naglašava potreba imanja PDV identifikacijskog broja partnera prilikom izdavanja računa, te zabrana oslobođenja od PDV-a ukoliko nije dobiven PDV identifikacijski broj – provjeriti broj u VIES bazi te priložiti uz izlazni račun
 • Porezni obveznik sa sjedištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kn bez PDV-a, može obračunavati i plaćat PDV na temelju naplaćenih naknada

POREZ NA DOHODAK

 • Osobni odbitak se povećava na 4.000,00 kn
 • Ako poslodavac pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada, može koristiti osobni odbitak za zadnju plaću
 • Ponovno se uvodi mogućnost neoporezivog podmirivanja troškova dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima – čeka se pravilnik koji će odrediti do kojeg iznosa
 • Porezna uprava će putem ePorezne omogućiti uvid u neoporezive isplate koje su zaposlenici dobili kod prethodnih poslodavaca tijekom godine
 • Godišnji porez na dohodak umanjuje se za 100% za osobe do 25 godina, te za 50% za osobe od 26 do 30 godina za iznose obračunate do osnovice od 360.000,00 kn, tj. za porez po stopi od 24% – s obzirom da se navodi da je ovo godišnji porez, očekuje se da će porezna uprava radit obračun prilikom godišnjeg obračuna.
 • Ukidaju se dosadašnji kriteriji za prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobit za fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik su poreza na dohodak. Jedini kriterij za promjenu načina oporezivanja po sili zakona postaje ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn.

POREZ NA DOBIT

 • Porezni obveznik koji u prethodnom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn može poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom načelu
 • Porez na dobit plaća se po stopi 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kn. Iznad tog iznosa plaća se po stopi 18%

OPĆI POREZNI ZAKON

 • U Opći porezni zakon se dodaje članak 12.a kojim se zabranjuje korištenje organizacijskih oblika koji se oporezuju nižim propisanim stopama radi obavljanja djelatnosti, a koja nije bila namijenjena za određenu skupinu poreznih obveznika, točnije: ugovaranje drugačijih načina za obavljanje posla koji ima obilježja nesamostalnog rada; korištenje više poduzeća za svaki ugovoreni posao ovisno o organizacijskom obliku i stopama poreza kojih je taj organizacijski oblik obveznik; korištenje povezanih društava radi izbjegavanja plaćanja poreza

OSTALI ZAKONI

 • Uvedena je kazna od 20.000,00 do 500.000,00 kn za ne čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija u rokovima propisanim zakonom.
 • Kaznom od 5.000,00 do 300.000,00 kaznit će se pravna osoba ako evidencije o dnevnom gotovinskom prometu ne vodi na mjestu na kojem se ti primici ostvaruju ili ne osigurava dostupnost evidencija poreznom tijelu
 • Kaznom od 2.000,00 do 200.000,00 kaznit će se pravna osoba ako na početku poslovanja i krajem svake poslovne godine ne popiše svu imovinu i obveze
 • Zakon o fiskalizaciji propisuje da je jedan od obaveznih podataka na računu za fiskalizaciju QR kod – ovo stupa na snagu 1.1.2021.
 • Ako iz poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje document na kojem navodi podatke o plaćanju (čl 27.a) I navodi “Ovo nije fiskalizirani račun”, dužan je provesti postupak fiskalizacije tog pratećeg dokumenta ako je sasvim izvjesno da će doći do isporuke usluge/robe – stupa na snagu 1.4.2020.