Od 1.srpnja je uvedena obaveza izdavanja eRačuna, ali navedena obaveza postoji samo u sustavu javne nabave.

Članak 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisuje:
(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

(3) Ovaj se Zakon primjenjuje na javne i sektorske naručitelje kao obveznike javne nabave, izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave te informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave.

Ovaj se zakon odnosi na cjelokupnu javnu nabavu, ne samo preko ugovora i natječaja, nego i preko narudžbenica ukoliko imaju sva obilježja ugovora.

Na linku je Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

Važna napomena je da gotovinska plaćanja, npr. službena kartica državnog dužnosnika koju koristi ad hoc za plaćanje ručka, cestarina, taksija i sl. nisu javna nabava u smislu ovog zakona te se za takve ispruke ne mora izdavati eRačun. Izvor: RRiF plus d.o.o. i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)