Približava se kraj godine pa podsjećamo još jednom na neoporezive isplate koje se mogu napraviti do kraja godine.

 • Božićnice – od 2020 se iznos povećao na 3.000,00 kn i od 27.11.2020 su zaštićene od ovrhe
 • Novčana nagrada za ostvarene rezultate rada – do 5.000,00 kn – od 27.11.2020 zaštićeno od ovrhe
 • Paušalna naknada za prehranu – do 5.000,00 kn – od 27.11.2020 zaštićeno od ovrhe
 • Dar djetetu – do 600,00 kn za dijete mlađe od 15 godina ili koje je tijekom godine navršilo 15 godina
 • Dar u naravi – do 600,00 kn (PDV uključen)
 • Turistička kartica – do 2.500,00 kn godišnje
 • Premije dobrovoljnog dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja – do 2.500,00 kn
 • Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000,00 kn godišnje
 • Potpore zbog invalidnosti radnika – do 3.000,00 kn
 • Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) – do 3.000,00 kn
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu – do 2.500,00 kn
 • Jubilarne nagrade (za 10 godina i svakih sljedećih 5 godina) – do 1.500,00 kn za 10 godina i 500,00 kn više na svakih sljedećih 5 godina
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – do 8.000,00 kn
 • Potpore za novorođenče – do 10.000,00 kn
 • Razne stipendije i potpore za školovanje

Napominjemo da (uz posebne uvjete) uz ovo postoji i mogućnost plaćanja vrtića za dijete zaposlenika, te plaćanje najma smještaja radnika.