Objavljena je dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona vezana za provedbu postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

Za odgodu plaćanja poreza i doprinosa, treba podnjeti zahtjev poreznoj upravi za korištenje mjera plaćanja poreza uz odgodu uz uvjete da prihodi imaju ili će imati pad od najmanje 20% u odnosu na prošlu godinu, i da nema poreznog duga većeg od 200 kn.

PDV se može odgoditi ako promet prošle godine nije bio veći od 7.500.000 kn i ako se obračunava prema obavljenim isporukama. Uz to treba dokazati da dospjeli PDV proizlazi iz nenaplaćenih računa ili nekih drugih pokazatelja koji utječu na likvidnost.

Porezno tijelo će odluku o zahtjevu donijeti u „žurnom postupku“. Što to znači, naravno, ne znamo. Odluka će doći elektroničkim putem.

U kratko, ako želite predati Zahtjev za dogodu plaćanja poreza i doprinosa na 3 mjeseca molimo Vas da ga napišete sa svim obrazloženjima i dokazima kao što bi pisali i za Mjeru sufinanciranja plaće na HZZ. Brojke su važne ali isto tako je važno da napišete SVE što je utjecalo na Vaše poslovanje i da potkrijepite dokazima.